chủ tịch thành phố Hà Nội - các bài viết về chủ tịch thành phố Hà Nội, tin tức chủ tịch thành phố Hà Nội

Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND Thành phố sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus