Chủ tich thành phố Hạ Long - các bài viết về Chủ tich thành phố Hạ Long, tin tức Chủ tich thành phố Hạ Long

Quảng Ninh: TP Hạ Long có tân Chủ tịch UBND thành phố

Theo kết quả của ban kiểm phiếu cho biết, có 58/58 đại biểu HĐND dự họp bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Theo dõi Pháp Luật Plus