Pháp Luật Plus - chủ tịch Tậm Cận Bình - các bài viết về chủ tịch Tậm Cận Bình, tin tức chủ tịch Tậm Cận Bình

chủ tịch Tậm Cận Bình - các bài viết về chủ tịch Tậm Cận Bình, tin tức chủ tịch Tậm Cận Bình

Nhiều văn bản quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc

Nhiều văn bản quan trọng được ký kết nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam trong hai ngày 5-6/11.

Theo dõi Pháp Luật Plus