Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

Cao Bằng: Bắt "nữ quái" cùng đồng bọn ký hợp đồng, mua khống hóa đơn gây thất thoát số tiền "khủng"

Chỉ tính năm 2021, các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh... gây thất thoát với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1