Pháp Luật Plus - Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1