Pháp Luật Plus - Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

Chủ tịch - các bài viết về Chủ tịch, tin tức Chủ tịch

Chủ tịch Hà Nội khẳng định không có lợi ích nhóm ở nhà máy nước sông Đuống

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có “lợi ích nhóm” ở nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo dõi Pháp Luật Plus