chủ tịch quốc hội vương đình huệ - các bài viết về chủ tịch quốc hội vương đình huệ, tin tức chủ tịch quốc hội vương đình huệ

Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tới đây, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1