Pháp Luật Plus - Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ - các bài viết về Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, tin tức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ - các bài viết về Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, tin tức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện

Ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1