Chủ tịch quốc hội - các bài viết về Chủ tịch quốc hội, tin tức Chủ tịch quốc hội

TRỰC TIẾP: Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trong ngày chất vấn thứ 3 của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Mùa xuân Đất nước

Mùa xuân Đất nước

0
Nói Đại hội XIII không phải chỉ giai đoạn 2021 - 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai.