Pháp Luật Plus - Chủ tịch quốc hội - các bài viết về Chủ tịch quốc hội, tin tức Chủ tịch quốc hội

Chủ tịch quốc hội - các bài viết về Chủ tịch quốc hội, tin tức Chủ tịch quốc hội

Xã hội bao nhiêu chuyện nóng mà báo cáo nào cũng… “hồng” quá!

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận xét trong khi tình hình xã hội bao nhiêu chuyện rất nóng thì các báo cáo vẫn… trơn tru.

Theo dõi Pháp Luật Plus