Pháp Luật Plus - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - các bài viết về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tin tức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - các bài viết về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tin tức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội đề nghị không dùng đồ nhựa sử dụng 1 lần để bảo vệ môi trường

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện theo tinh thần này, không dùng đồ nhựa sử dụng 1 lần để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất của chúng ta.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết