Chủ tịch QH Đặng Thị Kim Ngân - các bài viết về Chủ tịch QH Đặng Thị Kim Ngân, tin tức Chủ tịch QH Đặng Thị Kim Ngân

Nâng lương là biện pháp đối phó tham nhũng vặt

Nâng lương cán bộ công chức là biện pháp cần thiết trong tình hình tham nhũng vặt đang diễn ra, Thủ tướng trả lời trong phiên chất vấn chiều nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1