Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - các bài viết về Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tin tức Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đừng vô tình khi viết về doanh nghiệp...

Theo TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, doanh nghiệp đang bị “thấm đòn” COVID-19 nên hơn lúc nào hết, DN cần sự đồng hành, đồng cảm của báo chí...

Theo dõi Pháp Luật Plus