Pháp Luật Plus - CHỦ TỊCH NƯỚC - các bài viết về CHỦ TỊCH NƯỚC, tin tức CHỦ TỊCH NƯỚC

CHỦ TỊCH NƯỚC - các bài viết về CHỦ TỊCH NƯỚC, tin tức CHỦ TỊCH NƯỚC

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Đối với Tổng bí thư, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời có những phẩm chất, năng lực khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus