CHỦ TỊCH NƯỚC - các bài viết về CHỦ TỊCH NƯỚC, tin tức CHỦ TỊCH NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chia buồn đến Tổng thống Michel Aoun

Ngày 5/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Michel Aoun và người dân Thủ đô Lebanon (Li Băng).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Mùa xuân Đất nước

Mùa xuân Đất nước

0
Nói Đại hội XIII không phải chỉ giai đoạn 2021 - 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai.