CHỦ TỊCH NƯỚC - các bài viết về CHỦ TỊCH NƯỚC, tin tức CHỦ TỊCH NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới cho Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay, 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus