Pháp Luật Plus - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - các bài viết về Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tin tức Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - các bài viết về Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tin tức Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư: Bác Hồ đã dành những điều vĩ đại nhất cho dân, cho đất nước

Bác không có gì cho riêng mình ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho dân, cho đất nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

0
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã ra Tuyên bố chung CHXHCN Việt Nam-Vương quốc Campuchia.
Nhận diện những 'con lươn, con chạch'

Nhận diện những 'con lươn, con chạch'

0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, ...".