Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - các bài viết về Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tin tức Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV: Thông qua 7 dự án luật

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nhận diện những 'con lươn, con chạch'

Nhận diện những 'con lươn, con chạch'

0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, ...".