chủ tịch Nguyễn Đức Chung - các bài viết về chủ tịch Nguyễn Đức Chung, tin tức chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Đề xuất nâng mức cảnh báo nguy cơ đối với Hà Nội

Sáng nay, 7/8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề xuất Thủ tướng nâng lên mức cảnh báo cao hơn đối với Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus