Chủ tịch luân phiên ACMC - các bài viết về Chủ tịch luân phiên ACMC, tin tức Chủ tịch luân phiên ACMC

Các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại Mexico

Tham tán Đại sứ quán Việt Nam, Phụ trách ASEAN, Trần Thanh Tâm đã tổng kết các hoạt động của ACMC trong 6 tháng đầu năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus