chủ tịch huyện bình giang - các bài viết về chủ tịch huyện bình giang, tin tức chủ tịch huyện bình giang

Nhiều sai phạm đất đai tại huyện Bình Giang

Đó là một trong những tồn tại nêu rõ tại Kết luận Thanh tra do Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành, sau khi kết thúc Thanh tra tại huyện Bình Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus