Chủ tịch hội đồng nhân dân - các bài viết về Chủ tịch hội đồng nhân dân, tin tức Chủ tịch hội đồng nhân dân

Quảng Ninh: Cẩm Phả có tân Chủ tịch HĐND và UBND TP

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả.

Theo dõi Pháp Luật Plus