Pháp Luật Plus - Chủ tịch Hồ Chí Minh - các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm chọn hiền tài

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đôi điều suy ngẫm về công tác cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tự hào lắm Việt Nam ơi

Tự hào lắm Việt Nam ơi

0
Trong tâm thức mỗi người dân Việt luôn in hằn lòng tự hào về Ngày Quốc khánh 2/9.