Pháp Luật Plus - Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân - các bài viết về Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân, tin tức Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân

Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân - các bài viết về Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân, tin tức Chủ tịch HĐQT Taxi Thành Công Nguyễn Anh Quân

'Đồng phục' taxi: Doanh nghiệp lo mất thương hiệu

Taxi sơn cùng một màu sơn phân biệt được taxi nội thành và ngoại thành, thuận tiện quản lý nhưng sẽ mất đi thương hiệu vốn có của mỗi hãng.

Theo dõi Pháp Luật Plus