Chủ tịch HĐND TP HCM - các bài viết về Chủ tịch HĐND TP HCM, tin tức Chủ tịch HĐND TP HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026

Với tỷ lệ phiếu tán thành 95,35%, bà Nguyễn Thị Lệ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1