Pháp Luật Plus - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp. - các bài viết về Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp., tin tức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp. - các bài viết về Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp., tin tức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đắk Lắk: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận

Sáng 11/7/2017, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc kỳ họp thứ 4, chương trình kỳ họp được diễn ra từ ngày 11 đến 13/7/2017.

Theo dõi Pháp Luật Plus