chủ quyền - các bài viết về chủ quyền, tin tức chủ quyền

Quốc tế phản ứng về việc cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông

Diễn tập hải quân trong và xung quanh Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus