Pháp Luật Plus - chủ nhà - các bài viết về chủ nhà, tin tức chủ nhà

chủ nhà - các bài viết về chủ nhà, tin tức chủ nhà

Khó gỡ biển quảng cáo sai phạm vì chủ nhà ở nước ngoài!

Tấm biển quảng cáo khổng lồ treo trên căn nhà siêu mỏng số 498 Nguyễn Văn Luông chưa được tháo gỡ vì chủ nhà đã định cư tại nước ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus