chủ nghĩa vị thân - các bài viết về chủ nghĩa vị thân, tin tức chủ nghĩa vị thân

Phải chấm dứt 'chủ nghĩa vị thân' trong công tác cán bộ

Đa số người dân trên phạm vi toàn quốc cho rằng hiện trạng “vị thân” khi tuyển dụng nhân lực vào khu vực công ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1