Chu Lai - các bài viết về Chu Lai, tin tức Chu Lai

Quảng Nam: Bổ nhiệm 2 Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ông Thiều Việt Dũng và ông Lê Quang Triều được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus