chữ ký - các bài viết về chữ ký, tin tức chữ ký

Có hay không việc Posco VST lập khống giấy tờ để đòi nợ khách hàng?

Theo Công ty Thành Nam, có nhiều giấy tờ do Công ty Posco VST cung cấp cho Tòa án có dấu hiệu bị lập khống, giả mạo chữ ký...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nhân chuyện chữ ký

Nhân chuyện chữ ký

0
Ai cũng có một chữ ký, trừ những người không biết chữ thì họ điểm chỉ.