chủ động - các bài viết về chủ động, tin tức chủ động

Cuộc cách mạng trong ngành Y

Khai trương Cổng công khai Y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Chúng tôi coi đây là cuộc cách mạng”.

Theo dõi Pháp Luật Plus