Pháp Luật Plus - chủ động - các bài viết về chủ động, tin tức chủ động

chủ động - các bài viết về chủ động, tin tức chủ động

Ngăn chặn, khống chế kịp thời dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố, việc cần làm là triển khai ngay giải pháp phòng, chống dịch lây lan ra diện rộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus