Pháp Luật Plus - chủ doanh nghiệp - các bài viết về chủ doanh nghiệp, tin tức chủ doanh nghiệp

chủ doanh nghiệp - các bài viết về chủ doanh nghiệp, tin tức chủ doanh nghiệp

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Lợi dụng danh nghĩa của công ty Phước Thịnh, Thành cùng đồng bọn đến tại các điểm tập kết đe dọa, ép buộc các chủ tàu phải đưa tiền...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1