Pháp Luật Plus - Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower - các bài viết về Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower, tin tức Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower

Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower - các bài viết về Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower, tin tức Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower

Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower chây ì, cố tình vi phạm quy định về PCCC

Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower vẫn chây ì, cố tình vi phạm quy định về PCCC, trong khi cư dân tòa nhà đã đi vào sinh sống!

Theo dõi Pháp Luật Plus