Pháp Luật Plus - chủ đầu tư - các bài viết về chủ đầu tư, tin tức chủ đầu tư

chủ đầu tư - các bài viết về chủ đầu tư, tin tức chủ đầu tư

Đầu tư PPP: Hợp tác khác với 'ban ơn' cho doanh nghiệp

Vẫn còn tư tưởng “lỗ thì chịu ít mà lời thì ăn nhiều. Trong khi các lợi ích của Nhà nước khi hợp tác công -tư thì không thể tính bằng tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus