Pháp Luật Plus - chủ đầu tư - các bài viết về chủ đầu tư, tin tức chủ đầu tư

chủ đầu tư - các bài viết về chủ đầu tư, tin tức chủ đầu tư

Nhiều sai sót nghiêm trọng tại các dự án thoát nước và xử lý nước thải do Biwase làm chủ đầu tư

Kết quả thanh tra cho thấy tỉnh Bình Dương còn nhiều tồn tại, sai sót nhất là tại các dự án thoát nước và xử lý nước thải.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Vấn đề là phải minh bạch

Vấn đề là phải minh bạch

0
Đây không phải lần đầu tiên người dân địa phương làm chuyện này và đã rất nhiều lần chủ đầu tư buộc phải xả trạm.