Chủ đầu tư dự án P.H Center Hưng Yên bị xử phạt vì không xây hệ thống xử lý nước thải tập trung - các bài viết về Chủ đầu tư dự án P.H Center Hưng Yên bị xử phạt vì không xây hệ thống xử lý nước thải tập trung, tin tức Chủ đầu tư dự án P.H Center Hưng Yên bị xử phạt vì không xây hệ thống xử lý nước thải tập trung

Chủ đầu tư dự án P.H Center Hưng Yên bị xử phạt vì không xây hệ thống xử lý nước thải tập trung

Công ty CPĐT xây dựng nhà ở Hưng Yên thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định

Theo dõi Pháp Luật Plus