chốt kiểm tra nồng độ cồn - các bài viết về chốt kiểm tra nồng độ cồn, tin tức chốt kiểm tra nồng độ cồn

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông bỏ lại ô tô chạy lấy người

Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông ra khỏi xe ô tô, khóa cửa và không chấp hành hiệu lệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1