chốt kiểm soát tạm thời - các bài viết về chốt kiểm soát tạm thời, tin tức chốt kiểm soát tạm thời

Lập chốt kiểm soát tạm thời tại thành phố Phủ Lý

Từ 6h sáng ngày 22/9, thành phố Phủ Lý sẽ lập các chốt kiểm soát tạm thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1