chốt kiểm dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ - các bài viết về chốt kiểm dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ, tin tức chốt kiểm dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nghiên cứu hình thành luồng xanh huyết mạch quốc gia

Cục CSGT đề nghị Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu, khảo sát các tuyến quốc lộ và cao tốc trọng điểm để hình thành một “luồng xanh” huyết mạch quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1