Pháp Luật Plus - chống tai nạn thương tích - các bài viết về chống tai nạn thương tích, tin tức chống tai nạn thương tích

chống tai nạn thương tích - các bài viết về chống tai nạn thương tích, tin tức chống tai nạn thương tích

Chung tay cứu trẻ nhỏ trước “lưỡi hái thủy thần”

Tai nạn đuối nước đang gia tăng, nhất là vào mùa hè và mùa mưa lũ thực sự là một vấn đề gây nhiều bức xúc trong cộng đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus