Pháp Luật Plus - chồng giết vợ - các bài viết về chồng giết vợ, tin tức chồng giết vợ

chồng giết vợ - các bài viết về chồng giết vợ, tin tức chồng giết vợ

Vì sao án mạng gia đình liên tiếp xảy ra?

Khi con cái thành gia thất, thường ghi nhớ trong đời sống vợ chồng: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” – một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus