“chống giặc” Covid 19 - các bài viết về “chống giặc” Covid 19, tin tức “chống giặc” Covid 19

Họ sẵn sàng lên đường “ra tiền tuyến” với nghĩa vụ và lời thề Hippocrates!

Nếu “chống dịch như chống giặc” thì các y, bác sĩ là những chiến sĩ trên tuyến đầu. Họ chính là những chiến binh nơi tiền tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus