chống dịch - các bài viết về chống dịch, tin tức chống dịch

Thanh Hóa: Thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời nhiều xã ven biển tại Hậu Lộc để phòng, chống dịch

UBND huyện Hậu Lộc đã ra Quyết định về việc thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch với nhiều xã ven biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1