Pháp Luật Plus - chống dịch COVID-19 - các bài viết về chống dịch COVID-19, tin tức chống dịch COVID-19

chống dịch COVID-19 - các bài viết về chống dịch COVID-19, tin tức chống dịch COVID-19

Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi một số quy định chống dịch không còn phù hợp ở Thủ đô

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thực tiễn là thước đo

Thực tiễn là thước đo

0
Cho đến nay Cao Bằng là tỉnh duy nhất đang giữ vững thành quả chưa có ca mắc COVID-19.