chống dịch COVID-19 - các bài viết về chống dịch COVID-19, tin tức chống dịch COVID-19

“Văn hóa” từ thiện

“Của cho không bằng cách cho, văn hóa từ thiện cũng cần phải học, cho làm sao để người nhận không có cảm giác được ban ơn, bố thí".

Theo dõi Pháp Luật Plus