chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 - các bài viết về chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019, tin tức chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Phải chặn đứng bệnh sốt xuất huyết, không để xảy ra chết người”

Sáng 19/7/2019, Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 được Bộ Y tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus