Pháp Luật Plus - Chọi Trâu - các bài viết về Chọi Trâu, tin tức Chọi Trâu

Chọi Trâu - các bài viết về Chọi Trâu, tin tức Chọi Trâu

Mùa săn 'ngưu chiến'

Dịp giáp Tết này lại rầm rập những bước chân của cánh săn “ngưu chiến” (trâu chọi) tìm đến lùng mua về cho các sới chọi dưới xuôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1