chợ viềng - các bài viết về chợ viềng, tin tức chợ viềng

Hàng trăm cảnh sát đeo khẩu trang để bảo đảm trật tự và tuyên truyền phòng chống “dịch Corona” tại chợ Viềng

Nam Định huy động 600 cán bộ, chiến sỹ tham gia tại chợ Viềng tuyên truyền, phòng chống dịch và tham gia xử lý sự cố phát sinh nếu cần thiết.

Theo dõi Pháp Luật Plus