Pháp Luật Plus - chợ viềng - các bài viết về chợ viềng, tin tức chợ viềng

chợ viềng - các bài viết về chợ viềng, tin tức chợ viềng

Dòng người nhích từng bước về với chợ Viềng

Mặc cho cơn mưa xuân ướt áo, từng đoàn người đổ về chợ Viềng. Phiên chợ "mua may bán rủi".

Theo dõi Pháp Luật Plus