cho thuê đất - các bài viết về cho thuê đất, tin tức cho thuê đất

Tp. Hồ Chí Minh công khai việc cho thuê và chuyển nhượng tài sản công​

Công khai, minh bạch thực hiện việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê.

Theo dõi Pháp Luật Plus