chịu thuế - các bài viết về chịu thuế, tin tức chịu thuế

Thuế thu nhập cá nhân, sửa rồi vẫn chưa theo kịp thực tế

Cho nên nhiều ý kiến góp ý cần chính sách cải tiến hơn để vừa giảm bớt gánh nặng cho dân, vừa tăng thu được cho ngân sách.

Theo dõi Pháp Luật Plus