chinhphu.vn - các bài viết từ chinhphu.vn, tin tức chinhphu.vn

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì?

Ông Bùi Khánh Bình (Khánh Hòa) hỏi, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD...

Theo dõi Pháp Luật Plus