Pháp Luật Plus - TP Vị Thanh huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch

TP Vị Thanh huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch

0
Năm 2022, TP Vị Thanh đề ra mục tiêu là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế.
24.1- Chu tich UBND TP Vi Thanh-1

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP Vị Thanh

Năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã gặp không ít khó khăn, thách thức đi kèm một số vấn đề mới phát sinh. Đồng thời, phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP Vị Thanh.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Phóng viên: Trước tiên, xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà thành phố Vị Thanh đã đạt được trong năm 2021 ?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Năm 2021 là năm hết sức khó khăn khi cả nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, quy mô sản xuất bị thu hẹp, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, nhưng với quyết tâm nỗ lực phấn đấu thành phố trong chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; trong đó, 8 chỉ tiêu vượt; 4 chỉ tiêu đạt; 2 chỉ tiêu sắp xỉ hoàn thành.

Do phải thực hiện giãn cách xã hội các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hội chợ phải tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên thành phố vẫn tạo mọi điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp duy trì hoạt động theo hình thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” từ đó giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tăng 7,58% so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6,01% so cùng kỳ. Xây dựng đô thị được quan tâm nhiều công trình dự án được triển khai và đưa vào hoạt động góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố. Thu ngân sách vượt 44,76% so với dự toán năm.

24.1- Do Thi ben dong Xa no-1

Khu đô thị mới bên kênh xáng Xà No, TP Vị Thanh làm thay đổi diện mạo đô thị từng ngày.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo chỉ đạo của Trung ương, củaTỉnh đã hạn chế được dịch lây lan. Hỗ trợ kịp thời, đúng quy định các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thành phố đã chi hỗ trợ cho 6.538 người (5.906 lao động tự do, 632 người bán vé số) với tổng số tiền 09 tỷ 807 triệu đồng; 1.325 lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 4 tỷ đồng; 617 hộ kinh doanh với số tiền trên 1 tỷ đồng và hỗ trợ cho 372 hộ nghèo với số tiền 372 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa các đối tượng người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo an sinh phúc lợi xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của Nhân dân trên APP Hậu Giang.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua, đến nay thành phố đã đạt 7/10 phong trào (2 hạng nhất; 5 hạng nhì).

Khó khăn và thách thức

Thu hocj khom - ly anh lam

Phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch sinh thái cũng là thế mạnh của TP Vị Thanh trong tương lai. ảnh Hiền Thanh

Phóng viên: Được biết, những thành tựu mà thành phố Vị Thanh đạt được trong năm qua, bên cạnh đó còn những khó khăn và thách thức nào thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội và tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vui chơi giải trí để phòng chống dịch Covid-19 từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế, lao động việc làm, đời sống nhân dân khó khăn nên tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 94,52% kế hoạch.

Công tác giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chưa đạt theo yêu cầu kế hoạch; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp 77,80% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch phải tạm ngưng hoạt động; học sinh không thể đến trường phải học trực tuyến phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Tội phạm hình sự tăng so cùng kỳ và tính chất ngày càng phức tạp (xảy ra 45 vụ, tăng 10 vụ so cùng kỳ); tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, nhất là tội xâm phạm trẻ em có chiều hướng gia tăng.

Nâng cao các tiêu chí đô thị loại II

27.8-(3) Do Thi Moi

Trung tâm mua sắm Vincom, TP Vị Thanh

Phóng viên: Vậy mục tiêu năm 2022, Đảng bộ và Chính quyền TP Vị Thanh sẽ ưu tiên tập trung vào những nhiệm vụ nào?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Năm 2022, thành phố đề ra mục tiêu là tiếp tục thực hiện các biện pháp “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với phục hồi, phát triển kinh tế. Huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Cụ thể, một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ quy mô đến hình thức nuôi cho phù hợp, tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng, bền vững an toàn thực phẩm và hiệu quả. Chủ động triển khai phương án phòng, chống hạn mặn xâm nhập; mưa bảo; củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các tiêu chí nâng cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hoàn thiện và triển khai “Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch”. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, đặc biệt là mở rộng cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố; đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; rà soát điều chỉnh quy hoạch không phù hợp; nâng chất các tiêu chí đô thị loại II. Chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo Kế hoạch đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch đặc biệt là dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, đảm bảo đúng tiến độ. Rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai trình tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư.

Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực môi trường, thực hiện tốt việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn tồn đọng và các dự án khởi công mới năm 2022. Tập trung thực hiện các tiêu chí Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, tăng cường xử lý nợ thuế trên địa bàn; Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng... Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh trở lại trường, nâng chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh - phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2022; triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Xin cám ơn ông!

Hữu Lễ

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Bình Thuận: Công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Theo Tổng cục Du lịch, ngày 27/5/2022, tại Bình Thuận, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cùng lãnh đạo các Vụ: Thị trường du lịch, Lữ hành,...

"Mắt biếc" chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022

Phim "Mắt biếc" được lựa chọn chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 diễn ra tối 27/5. Bộ phim sản xuất năm 2019 và đã đoạt giải Bông sen vàng.

Thành công kinh ngạc của đội tuyển Judo Việt Nam

Đội tuyển Judo Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ tại SEA Games. Thành tích vang dội đó là bước tiến quan trong để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Quang Hà tổng duyệt “Hà show”

Chiều 27/5, Quang Hà có buổi tổng duyệt liveshow “Hà show” được diễn ra 2 đêm 28, 29/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội...

Xem thêm

Thế giới Facebook