TP Hải Phòng huy động hơn 40 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

0
Chiều ngày 9/11, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX (2020 – 2025) .

Chiều ngày 9/11, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX (2020 – 2025) với sự tham dự của 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn TP. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn TP Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân TP. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP.

6

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó có phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 – 2015.

2Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng

Cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP đề ra). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (năm 2015 là 4,23 triệu đồng/người/tháng, ước năm 2020 đạt 5,97 triệu đồng/tháng, gấp 1,41 lần năm 2015). TP có cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 cao hơn 1,4 lần so với quy định chung của Chính phủ…

3

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bên cạnh những phong trào thi đua yêu nước chung của toàn quốc, trên địa bàn TP thời gian qua còn xuất hiện nhiều phong trào thi đua khác, đạt được những kết quả tích cực: phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”; phong trào "Xây dựng tuyến đường tự quản", "Tuyến đường kiểu mẫu"; phong trào xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động "Hiến đất làm đường", "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày thứ 7 cùng dân”,...

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2015 - 2020, dù có nhiều khó khăn, biến động... song Hải Phòng vẫn có nhiều dấu ấn, được bạn bè cả trong và ngoài nước đánh giá cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) liên tục đạt mức cao: bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 14,02%/năm, gấp 2 lần giai đoạn 2011 – 2015, gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD gấp 1,93 lần so với năm 2015, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc, tong 5 năm (2016 - 2020) đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011 - 2015…

Đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả

Tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành nhấn mạnh:Trong 5 năm qua, trên toàn TP, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, các tấm gương điển hình tiên tiến, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương đã diễn ra mạnh mẽ trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển toàn diện của TP. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là một trong những yếu tố rất quan trọng để Hải Phòng hoàn thành mục tiêu Nghi quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đề ra.

4Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu tại Đại hội

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ, đảng viên phải luôn luôn quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước; phải luôn ghi nhớ lời dạy của Người: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều phải thi đua nhau: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Tư tưởng của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân TP. Thực hiện tốt tư tưởng về công tác thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự đóng góp thiết thực của mỗi người dân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển TP trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền phải tăng cường việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng việc duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua cần phải bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng nhất thiết phải bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng…

Nhân lên những “bông hoa” tươi thắm

Từ những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động thi đua khen thưởng giai đoạn qua, TP xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”. Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành quả to lớn và đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào Thi đua cả nước; tạo ra động lực và khí thế mới góp phần đạt kết qủa khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền, vận động sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý 4 vấn đề TP cần quan tâm trong thời gian tới: quan tâm phát triển 3 trụ cột (công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch thương mại); trong đó kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng phát triển theo hướng hiện đại.

1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng 200 suất học bổng cho học sinh TP Hải Phòng

Ngoài ra, quan tâm công tác xóa nghèo, phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao; tăng cường quốc phòng an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả mọi loại tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới; quan tâm xây dựng Đảng, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị Đảng trong sạch, tinh gọn hiệu lực hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp, phát triển hiện đại, văn minh, xứng với tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Với truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Phó chủ tịch nước tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của Hải Phòng trong giai đoạn 2020-2025 sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, có nhiều cá nhân tiêu biểu góp thêm vào vườn hoa tươi thắm của TP và đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh TP Hải Phòng.

Đông Bắc

Bình luận

Hàng trăm tỷ đồng được Sun Group đầu tư cho các lễ hội tưng bừng khắp ba miền từ 30/4

Lễ hội tưng bừng kéo dài 4 tháng tại Thanh Hóa, lễ hội bia B’estival đặc biệt sôi động, các show nghệ thuật The Golden Heart tại Sun World Ba Na Hills...

“Check in Hai Phong - Thành phố tôi yêu”

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật của đêm hội "Hải Phòng - Điểm đến thành công"

Đến Đà Lạt về đêm cảm nhận nhịp sống chậm rãi

Du khách cảm nhận nếu như ban ngày Đà Lạt mang nét thơ mộng của vùng núi cao nguyên thì về đêm, Đà Lạt khoác lên mình vẻ lung linh huyền ảo.

Vĩnh Phúc: Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc

Ngày 15/04, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021.

Xem thêm