Quảng Nam vừa yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về đất đai tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.17

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. (Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển)

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng với nhiều hạng mục, trong đó có các hạng mục xây dựng công trình phục vụ lưu trú khoảng 100.000 khách/năm; tầng cao xây dựng từ 1 - 5 tầng...

Trong quá trình xây dựng, dự án bị phản ánh về việc hàng trăm ha đất rừng sẽ bị ảnh hưởng và sau khi được đưa vào khai thác trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, dự án cũng bị phản ứng bê tông hoá, can thiệp thô bạo làm mất vẻ đẹp tự nhiên…Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã từng có chỉ đạo, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ.

Mới đây, sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (chủ đầu tư) tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, đồng thời, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Đông Giang thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 22,14 ha đất còn lại (không tính diện tích 17,13 ha đất rừng tự nhiên và 0,07 ha đất di tích trong phạm vi dự án) để đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ quy định; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đối với diện tích đất được giao, cho thuê, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời phản ánh, kiến nghị trong quá trình sử dụng đất của đơn vị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với diện tích đất rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư chấp hành thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1026/UBND-KTN ngày 28/02/2019 về việc quản lý diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Ngày 31/8/2008, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định công nhận và xếp hạng Dốc Gợp (còn gọi là Hang Gợp, Cổng trời) là Di tích Lịch sử cấp tỉnh của huyện Đông Giang.

Cùng với quyết định này, trên địa bàn huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) còn có 2 di tích khác là Bờ sông A Vương (nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ IV-tháng 1/1960) và di tích lịch sử Làng Đài (nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà-tháng 1/1963).

Vì vậy, Di tích Lịch sử Hang Gợp bị điều chỉnh bởi Luật Di sản văn hoá năm 2013 (số 10/VBHN-VPQH, ngày 23/7/2013) và các hành vi xâm phạm đối với di tích là hành vi nghiêm cấm.

Theo Điều 13, Luật Di sản văn hoá năm 2013 (gọi tắt là Luật Di sản 2013) quy định: “Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa;

3. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

4. Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;

5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật”.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển – Nông thôn,... theo dõi, đôn đốc Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đảm bảo tiến độ yêu cầu;

Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai và giám sát việc quản lý, sử dụng đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án và trên địa bàn phụ trách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

FVG-CONG-TROI-DONG-GIANG

Trước đó không lâu, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp)

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Đông Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND xã Mà Cooih hỗ trợ Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở phần diện tích còn lại của dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc sử dụng đất của chủ đầu tư theo đúng quy định;

Đồng thời, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên (17,13 ha) nằm trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang theo đúng quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).