Thông tin về các kết luận thanh tra việc sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn

0
Thanh tra TP Hà Nội thực hiện thanh tra đúng thẩm quyền, thủ tục; ông Lê Đình Kình không đại diện cho người dân xã Đồng Tâm...

Đó là một số nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27-8.

Toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết, theo Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP, về nguồn gốc đất: Theo Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10-11-1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20-10-2014 của UBND TP Hà Nội thì toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới. Trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc tọa độ theo quy chuẩn.

Hiện trạng đã được kiểm định của xí nghiệp Tài nguyên và môi trường 1-Chi nhánh Tổng Cty Tài nguyên và môi trường Việt Nam (ngày 21-6-2017) không có thay đổi, chuyển dịch, có diện tích 236,7 ha, tăng 28,7 ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tưởng Chính phủ.

Diện tích 28,7 ha tăng này chính là diện tích thuộc phần 31,9ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh. Trong diện tích 236,7 ha có 64,03ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,63 ha so với diện tích đất 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây do sai số đo đạc).

Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh; quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Về nội dung này, tại thông báo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, kết luận của Thanh tra TP Hà Nội là chính xác. Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND TP Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định.

“Các chứng cứ pháp lý và diễn biến khách quan gần 40 năm nay khẳng định, phần đất diện tích mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho quân đội là 1 phần trong tổng diện tích 236,7ha. Nó là đất quốc phòng từ khi Thủ tướng Chính phủ giao, có điều chỉnh, bản đồ đầy đủ. Bản đồ được xác lập năm 1992 sau quá trình bàn giao, cắm mốc, tiếp quản; UBND xã Đồng Tâm cũng xác nhận cho đến thời điểm đó suốt 10 năm bàn giao đến thời điểm đó chứng cứ rõ ràng”, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội được ban hành vào ngày 20-10-2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Anh173.

Bản đồ năm 1992 thể hiện đất khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Ảnh: V.H

UBND xã buông lỏng quản lý

Về việc quản lý, sử dụng đất, từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng cũng như UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong một thời gian dài: Các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp; chưa thực hiện di dời một số hộ dân đã ăn ở trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép mà đơn vị quốc phòng không có biện pháp xử lý kiên, quyết, triệt để.

Bên cạnh đó, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Theo ông Nguyễn An Huy, về việc thực hiện trình tự, thủ tục GPMB của UBND huyện Mỹ Đức là đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trong 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng chỉ có 5 hộ có giấy do Ủy ban hành chính xã, HTX nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980, giấy tờ của các trường hợp khác không có căn cứ pháp luật.

Tại thời điểm kiểm đếm, diện tích sử dụng của các hộ tăng lên rất nhiều, trong khi UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn gốc là đất quốc phòng, không xác định nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, thời điểm xây dựng công trình nhưng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Mỹ Đức đã căn cứ vào xác nhận của UBND xã Đồng Tâm, Liên ngành lại căn cứ vào báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức về diện tích và thời điểm sử dụng đất của các hộ dân, đề xuất chính sách để UBND huyện xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ dự thảo đã tính bồi thường, hỗ trợ đất ở cho 13/14 hộ với diện tích từ 360m2-900m2, là không chặt chẽ, thiếu kiểm tra.

“Thanh tra TP Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan”, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Anh174.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Thanh tra TP Hà Nội làm đúng trình tự, thủ tục. Ảnh: V.H

Ông Lê Đình Kình không đại diện cho nhân dân Đồng Tâm

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, trong số 14 hộ mua bán, chuyển nhượng đất khu vực sân bay Miến Môn không có ông Lê Đình Kình và những người đồng quan điểm với ông Kình. Ông Kình ở chỗ khác, hoàn toàn cách xa khu vực sân bay mấy cây số. Theo quy định thì ông Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp tại khu vực đất sân bay Miếu Môn, cho nên ông Kình không có quyền khiếu nại công tác thanh tra vì không phải đối tượng rà soát thanh tra. Trong kết luận nêu rõ đối tượng thanh tra là chính quyền và người sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ khi tiến hành kiểm tra, rà soát chỉ tiến hành với những người kiểm tra, rà soát đoàn thanh tra, kiểm tra lại cả tính chính xác là các đơn vị được bàn giao đất, tiếp quản sử dụng đất như thế nào. Những đối tượng này cũng không có ông Lê Đình Kình trong đó, nên ông Kình cũng không có quyền khiếu nại thông báo kết luận thanh tra.

Theo quy định ông Kình chỉ có 2 quyền có ý kiến về đất khu vực sân bay Miếu Môn gồm: Quyền phản ánh bằng đơn đến trụ sở tiếp công dân để phản ánh rằng; có quyền tố cáo theo luật tố cáo, bản thân ông Kình năm 2012-2013 đã có đơn tố cáo về những sai phạm trong sử dụng đất đai trên địa bàn nói chung. Đoàn Thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội đã gặp để nghe thông tin, thu thập chứng cứ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Thanh tra Chính phủ khi kiểm tra đã kiểm tra văn bản đó. Có một số ý kiến cho rằng Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát nhưng không gặp ông Lê Đình Kình nhưng vì ông Kình không phải đối tượng thanh tra.

Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Mỹ Đức và các ngành có liên quan đã thống nhất thu hồi Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã lập cho 14 hộ dân trước đây.

“14 hộ dân này có sự đồng thuận cao với phương án đó và sẵn sàng di dời ra khỏi khu vực sân bay trong hòa bình, trật tự, chấp hành quy định của pháp luật. Cho nên, những ý kiến của nhóm ông Lê Đình Kình và những người cùng ý kiến với ông Kình về chuyện diện tích đất bàn giao không đúng sự thật khách quan, không đúng căn cứ pháp lý và khiếu nại chuyện đền bù nhân danh những 14 hộ dân ở đây là không có cơ sở. Họ có tính chấp hành cao và sẽ di dời trong những ngày tới”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Thanh tra Chính phủ khẳng định, qua quá trình rà roát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận Thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP cho thấy: Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Vân Hà  -  Theo Báo Pháp luật Xã hội

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Á hậu Tường San đẹp huyền ảo trong bộ ảnh đón Trung thu

Hình ảnh huyền bí, mờ ảo được Á hậu Tường San thực hiện trong bộ ảnh mùa trăng 2020.

Khởi tranh giải vô địch cờ vua toàn quốc 2020 tranh cup LienVietPostBank

Giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2020 cúp LienVietPostBank sẽ chính thức diễn ra tại NTĐ Hoàng Mai (Hà Nội) từ 1/10 đến ngày 12/10/2020.

Alessandra Ambrosio eo thon ngực đầy với bikini Burberry

Siêu mẫu xứ Samba sành điệu cực chất với set đồ bikini họa tiết kẻ huyền thoại của hãng thời trang Anh quốc Burberry.

Bầu Đức ra tay 'cứu' HAGL: Mừng ít, hoang mang nhiều

Rất dị hòng cứu HAGL thoát khỏi nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng. Nhưng đó là cái vung tay đáng lo hơn mừng của ông chủ đội bóng phố Núi...

Xem thêm

Thế giới Facebook