Thành lập Đảng bộ mới thuộc tỉnh Quảng Ninh

0
Đảng bộ TP Hạ Long mới sẽ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, vào sáng 2/1, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự Lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 1969-QĐ/TU ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ TP Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ TP Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư, Ban Chấp hành, BTV Thành ủy Hạ Long mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, dấu ấn của tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Photo 1-3-20, 2 23 22 PM

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ công bố.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, dấu ấn của tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Đó là một thành phố thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích (1.119km2), về số đơn vị hành chính trực thuộc (33 xã, phường); thuộc loại lớn về dân số (hơn 300 nghìn), đặc biệt là vị thế, vai trò, tiềm năng “có một không hai”.

Việc sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long thành lập TP Hạ Long mới, đó không phải phép cộng đơn giản của hai địa phương, mà phải là nhân lên sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, của hệ thống chính trị toàn tỉnh, của việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực phù hợp quy luật và yêu cầu khách quan của tình hình.

Đây là bước đi đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết số 837-NQ/QH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh; là, kết quả của một quá trình diễn tiến khách quan lâu dài trong lịch sử phát triển địa phương; là sự chuẩn bị qua nhiều giai đoạn, là kết tinh nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo công phu, tập trung, bài bản, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương; ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành liên quan và toàn Đảng bộ, nhân dân huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long trong công tác chuẩn bị, xây dựng, thông qua Đề án.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của TP Hạ Long mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới là phải tiếp tục nắm bắt và nhanh chóng hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố Hạ Long, bằng tầm nhìn dài hạn của một thành phố có tỷ lệ mặt nước, cây xanh và sở hữu giá trị của sự khác biệt vào loại bậc nhất trên thế giới.

Xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long là đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, có tầm quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng; trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Photo 1-3-20, 2 23 22 PM

Toàn cảnh lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long trực thuộc đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đồng chí trong chấp hành, thường vụ, lãnh đạo Thành ủy phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt lưu ý việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác nhân sự, thực hiện nói đi đôi với làm và làm nhiều hơn nói, làm đến cùng, không ngại khó khăn, va chạm; phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm điểm rà soát bổ khuyết… Phải tạo được nền tảng, những bước đi đầu tiên vững chắc của thành phố Hạ Long mới. Cụ thể:

Thứ nhất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố, hình thành bộ máy chính quyền mới, đảm bảo khẩn trương, kỹ lưỡng, đúng luật, đủ nội dung, không được sai sót; trong đó hết sức chú trọng làm tốt công tác cán bộ để hoàn chỉnh ngay bộ máy chủ chốt, chính quyền địa phương theo hướng bám sát mô hình chính quyền đô thị. Lãnh đạo củng cố ngay hệ thống chính trị, xây dựng MTTQ và sáp nhập các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đảm bảo đồng bộ với sắp xếp tổ chức đảng, chính quyền; củng cố bộ máy tham mưu giúp việc của cấp ủy, các phòng, ban quản lý nhà nước; chỉ đạo các tổ chức Đảng tại các đơn vị ngành dọc sớm kiện toàn, dứt điểm, đồng bộ.

Thứ hai, nhanh chóng đưa toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố đi vào hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định, chú ý làm rõ các vấn đề mới để quy định phù hợp. Chỉ đạo, quyết định ngay việc tổ chức công việc; xây dựng, triển khai các kế hoạch kinh tế xã hội, điều hành thu chi ngân sách, quản lý đầu tư công… “vạn sự khởi đầu nan” phải trôi chảy ngay từ đầu, trong điều kiện có nhiều thay đổi sau sáp nhập. Tổ chức lại mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo giải quyết thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp, không để vướng mắc; chú ý phải rất chi tiết, cụ thể nhất là đầu mối tại phường Hoành Bồ; rà soát, chuyển đổi các giấy tờ của dân có liên quan (như sổ hộ khẩu…).

Thứ ba, bắt tay sớm vào các công việc chiến lược, lập quy hoạch điều chỉnh. Sớm tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo mới đảm bảo định hướng dài hạn, phù hợp tình hình mới, cập nhật tình hình, có các cơ chế, chính sách đặc thù tạo thuận lợi chung cho toàn địa bàn. Rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình; cập nhật bổ sung quy hoạch thành phố trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh, đảm bảo tầm nhìn xa, tư duy mới. Hoàn thành các hạ tầng quan trọng; thực hiện các công việc theo thẩm quyền để phục vụ đầu tư các dự án hạ tầng động lực (Cầu Cửa lục 1, Cửa lục 3, đường Cái Lân - Việt Hưng…)

Thứ tư, triển khai tốt Kế hoạch 308-KH/TU về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Khẩn trương chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, chỉ đạo ngay các đơn vị đại hội điểm, chú trọng cấp xã, phường và các chi đảng bộ có biến động do sắp xếp lại. Tập trung xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, có cách tiếp cận mới, tư duy đột phá trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tầm đô thị loại I đạt các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân và giữ được, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực phát triển của tỉnh, của vùng, phát triển bao trùm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt chú ý công tác nhân sự đại hội Thành phố, lựa chọn những nhân sự tốt nhất đưa vào cơ cấu phù hợp mô hình quy định chung. Trước mắt chỉ đạo thật tốt việc bầu trưởng thôn, khu phố. Đảng bộ thành phố Hạ Long mới phải có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng tầm chất lượng; chính quyền đô thị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết các dân tộc, gắn kết với đại đoàn kết toàn dân phải được củng cố, phát huy…

Thứ năm, quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đầm ấm, nhất là tạo không khí phấn khởi, lan tỏa khí thế vận hội mới. Chăm lo tốt các đối tượng chính sách, không để ai không được vui Tết; chú trọng nhóm yếu thế, đồng bào nghèo vùng sâu xa… để nhân dân thấy sự khác biệt, ghi nhận, tin tưởng. Tổ chức chu đáo cho công nhân về quê ăn Tết. Tổ chức tốt các điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

“Xây dựng thành phố Hạ Long không phải là nhiệm vụ của riêng thành phố, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động, tích cực quyết liệt vào cuộc; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ khẩn trương giải quyết, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thành phố Hạ Long trong quá trình triển khai các nhiệm vụ nêu trên. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn tỉnh, phát huy cao độ truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tinh thần tự lực, tự cường của người dân thành phố Hạ Long, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Lễ công bố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP Hạ Long nhận Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long.

Văn Đại

Loading...

Bình luận

Loading...

Bản quyền truyền hình V-League: Lãng phí đến bao giờ?

Luôn là miếng bánh béo bở, mang về số tiền khổng lồ cho BTC giải. Nhưng ở Việt Nam, vấn đề này khiến nhà tổ chức không khỏi chạnh lòng.

Quả bóng Vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng: Thành công từ sự nỗ lực hết mình

Chỉ có khao khát được lên tập cùng ĐT Việt Nam cách đây 2 năm, Hùng Dũng giờ đây đã trở thành chủ nhân của danh hiệu QBV Việt Nam 2019.

Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội năm 2020 khu vực phía Bắc

Sáng 26/5, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực HĐTS đã tổ chức hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội năm 2020 khu vực phía Bắc.

Đỗ Hùng Dũng, Huỳnh Như giành Quả bóng Vàng Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng và HLV Park Hang Seo đã trao giải thưởng cao quý này cho anh. Còn Huỳnh Như giành Quả bóng vàng nữ 2019

Xem thêm