Pháp Luật Plus - 'Tham nhũng vặt' còn nhức nhối

'Tham nhũng vặt' còn nhức nhối

0
Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, nhất là việc phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc...

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhận định như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10), diễn ra sáng nay (27/6) tại Hà Nội.

Kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng            

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng, nhân dân đã vào cuộc tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn tham nhũng. 

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, nhất là việc phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án lớn, được xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

pho_ttg_cmrx_thumb

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định.

 Tình trạng “tham nhũng vặt” biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Tình trạng đó cần phải sớm chấm dứt.

“Chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh PCTN, kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN và có những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng”- Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra

Quán triệt Chỉ thị số 10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương để triển khai xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

anh_2_ecbu

Quang cảnh hội nghị.

Quá trình xây dựng Chỉ thị được chuẩn bị một cách thận trọng, kỹ lưỡng, toàn diện và đảm bảo khả thi của các giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Thanh tra Chính phủ đã tiến hành khảo sát trực tiếp ở một số lĩnh vực, bộ, ngành đặc thù và lấy phiếu khảo sát tại các bộ, ngành, địa phương, đồng thời tổ chức hội nghị với các cơ quan liên quan để thảo luận về dự thảo Chỉ thị. 

Chỉ thị của Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra thực tế là trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng nêu lên một số nguyên nhân của tình trạng trên, trong đó có việc người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; việc quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên, chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động, chưa kịp thời phát hiện vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm lại xử lý chưa nghiêm, thậm chí có nơi còn bao che, dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên khi bị phát hiện.

Nguyên nhân nữa là tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm được giao... Rõ nhất ở một số lĩnh vực như: thuế, hải quan, quản lý đất đai, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, quản lý đầu tư, quản lý môi trường, xây dựng, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành...

Bên cạnh đó, vẫn còn khe hở của cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu kém. Ngoài ra, một số doanh nghiệp, người dân nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, tiếp tay cho những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên chức để được giải quyết công việc của mình một cách không đúng, không chính đáng...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, bên cạnh tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, mặc dù, kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN cho thấy: Bộ Y tế không phát hiện những vụ án tham nhũng; không phát hiện tình trạng “tham nhũng vặt” tại cơ quan hành chính nhà nước....

Tuy nhiên, trên thực tế, qua nhận diện vẫn có tình trạng công chức, viên chức trong ngành có những hành vi, thái độ chưa phù hợp; tình trạng nhũng nhiễu, quy trình xử lý công việc còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho người bệnh, người dân, doanh nhiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, do tác động của nền kinh tế thị trường, đâu đó vẫn còn một số biểu hiện, tư tưởng ban ơn, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm trước nỗi đau của người bệnh, bị cám dỗ bởi vật chất mà đi ngược lại với lương tâm nghề nghiệp...

Sau gần 5 năm thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” có thể khẳng định, đến nay hầu hết các cơ sở y tế từ trung ương đến tuyến tỉnh, huyện, xã đã sự chuyển đổi rõ rệt trong tư duy quản lý theo phương pháp tiếp cận từ “phục vụ” sang “cung cấp dịch vụ”..

.Điểm nổi bật là trước đây, cán bộ y tế thực hiện các quy định trong tâm trạng bắt buộc, thì nay họ đã tự nguyện, tự thi đua nhau để giữ vững uy tín, danh dự cho đơn vị. 

 

Khánh Chi

Loading...

Bình luận

Loading...

Việt Anh toát mồ hôi vì phải hôn, dỗ dành Doãn Quốc Đam

Ngượng ngùng khi nhận được hai nụ hôn từ Việt Anh trên sân khấu. Để hoàn thành thử thách, cả hai đều tỏ ra rất thân mật, tình tứ bên nhau.

Truy tìm du khách phóng uế ở thành cổ

Hình ảnh một du khách nam bị bắt gặp có hành động phản cảm ở khu thành cổ đang bị lên án gay gắt.

Những lễ hội độc đáo, mọi người nên đến dịp đầu xuân năm mới

Đa phần những lễ hội đặc sắc ở miền Bắc thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới, đặc biệt là dịp tháng Giêng.

HLV Park Hang Seo, tại sao ông có thể làm được như vậy?

Tại sao ông có thể làm được như vậy, là một … thắc mắc chứa đầy sự ngưỡng mộ với chiến lược gia người Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam.

Link liên kết